Wij krijgen veel vragen aangaande de mogelijkheid om een uitstel van betaling toe te staan op de lopende kredieten van werknemers en bedrijven die geïmpacteerd zijn door de maatregelen tegen een verdere uitbreiding van het Coronavirus.

Er is momenteel intensief overleg lopend op het niveau van de overheid en van de bankensector over mogelijke begeleidende maatregelen.
Wij volgen dit van zeer nabij.

Zodra hierover duidelijkheid is, zullen wij u hierover uitgebreid informeren.