Als uw klant arbeidsongeschikt is als gevolg van een coronabesmetting, dan is hij gedekt in zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt niet uitgesloten.

Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval (als dit voorzien is in de waarborg) is namelijk verzekerd.

Algemene opmerking: andere contractuele voorwaarden en beperkingen die niet rechtstreeks met een coronabesmetting te maken hebben, blijven onverminderd van toepassing.