Beste klant

Zoals u weet, dienen alle bromfietsen en lichte vierwielers die na 31 maart 2014 in België in het verkeer werden gebracht, verplicht te worden ingeschreven. Sinds 11 december 2015 geldt deze verplichting ook voor voertuigen die vóór bovenvermelde datum gebruikt worden in het verkeer. Voor deze laatste groep werd een regularisatieprocedure voorzien, die afloopt op 11 december 2017. Betrokken klanten hebben nog tot 10 december de tijd om hun voertuig te regulariseren.

Meer informatie omtrent de regularisatieperiode kan teruggevonden worden op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer.